Header logo2

Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. – Ν.Π.Ι.Δ


Ταμείο Επαγγ. Ασφάλισης


ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.
  • Γιατί δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφά­λισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903 τΒ/4.9.2009) για τον κλάδο μας και λειτουργεί συ­μπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση.
  • Γιατί έχω δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Γιατί η θεσμική λειτουργία του Ταμείου εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαχείρι­σης και τη διασφάλιση των κεφαλαίων του και δεν διατρέχει τους κινδύνους της ιδιω­τικής ασφάλισης.
  • Γιατί οι εισφορές μου αποταμιεύονται και θα λάβω εφ’ άπαξ μετά τα 20 έτη ασφάλι­σης ή την συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας μου ή σε περίπτωση αποστρα­τείας έχοντας την δυνατότητα να ρυθμίσω εγώ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου.
  • Γιατί θέλω για μένα και τους συναδέλφους μου να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεγ­γύης και αλληλοβοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και έχουν μακροχρόνιες νοσηλείες.
  • Γιατί θέλω να συμμετέχω στην χορήγηση εφ’ άπαξ Βοηθήματος προς τις οικογένειες θανόντων συναδέλφων μου και προς συναδέλφους που αντιμετωπίζουν Μόνιμη Ολική Αναπηρία (άνω 67%).
  • Γιατί λειτουργεί ως ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύ­εται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
  • Γιατί δύσκολα αποταμιεύω από μόνος μου.
  • Γιατί στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος μου παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
Το Ταμείο είναι ο μελλοντικός ασφαλιστικός μονόδρομος για κάθε αστυνομικό.
Συνάδελφε,
Έλα κι εσύ στο Τ.Ε.Α.Ε. Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. για να έχεις την Βοήθεια όταν χρειάζεται η οικογέ­νεια σου, για να εξασφαλίσεις την υγεία σου, για να σταθείς αλληλέγγυος στο συνά­δελφο και να συμπληρώσεις με το αποθεματικό της Ατομικής σου μερίδας (εφ’ άπαξ) σε 20 χρόνια τη σύνταξη σου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www. teatdea.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.