Header logo2

1ος Παιδικος Διεθνης Διαγωνισμος Ζωγραφικης IPA1ος Παιδικός Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΙΡΑ
    Η Επιτροπή Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων διοργανώνει τον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής. Όλα τα παιδιά ή εγγόνια των μελών μας, ηλικίας 6-12 ετών (γεννημένα από 1-1-2008 έως 31-12-2014) μπορούν να συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ότι ένας από τους δύο γονείς ή παππούδες ή κηδεμόνες συναινεί τόσο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και την έκθεση έργων και τη χορήγηση δικαιωμάτων στην IEB για χρήση στην κατασκευή Ημερολογίων, κλπ. Τα παιδιά και τα εγγόνια των μελών του IEB και των μελών της επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
    Κάθε παιδί πρέπει να ζωγραφίζει σε χαρτί μεγέθους Α4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: μολύβι, ακουαρέλες, τέμπερες, παστέλ πετρελαίου, ξηρό παστέλ, μελάνια. Τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αγωνιζομένου (όνομα, επώνυμο), την ηλικία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γονέα και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας την υποβολή του σχεδίου, οι γονείς αποδέχονται αυτόματα όλους τους παραπάνω όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή.
    Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 έως την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν εντός των προθεσμιών του διαγωνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος θα δικαιούται μόνο δύο (2) συμμετοχές και το ίδιο άτομο δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερες από μία φορά.
Τα θέματα του διαγωνισμού είναι:
1. Αστυνομία επί το έργο
2. Αστυνομία και ζώα
3. Παιδιά του κόσμου
Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει 3 νικητές από κάθε κατηγορία και έναν πρώτο νικητή.
Τα επαθλα θα είναι:
• Για τον πρώτο νικητή: ένα ξύλινο σετ χρωμάτων λαδιού
• Για τον πρώτο νικητή κάθε κατηγορίας: ένα σύνολο ζωγραφικής ακουαρέλας
• Για τον δεύτερο και τρίτο νικητή κάθε κατηγορίας: ένα μπλοκ ζωγραφικής
Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό πιστοποιητικό Συμμετοχής.
    Τα έργα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 65ου Παγκόσμιου Συνεδρίου IPA στη Βαρκελώνη και οι νικητές θα επιλέγουν έπειτα από ψηφοφορία των αντιπρόσωπων. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Στην περίπτωση που το WC θα αναβληθεί, τα σχέδια θα εμφανιστούν στο προφίλ της επιτροπής IPA SCC, στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook , και οι ζωγραφιές με τα περισσότερα like θα κερδίσουν.
    Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή αναγραφή των στοιχείων του και την αποστολή τους. Η ελλιπής ή λανθασμένη συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντος παρέχει δικαίωμα στην SCC να τον αποκλείσει από  τον διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες και / ή ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλειστεί εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
    Το δώρο είναι προσωπικό και δεν πρέπει να ανταλλάσσεται ή να ζητείται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότησή τους προς τη IEB ή την SCC να δημοσιεύσουν το διαγωνισμό ή / και το αποτελέσματα μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, καθώς και μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ή / και του Διαδικτύου.
    Το IEB διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για οποιονδήποτε σκοπό τη λίστα των νικητών, των φωτογραφιών, των ταινιών και των βίντεο και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με αυτόν τον διαγωνισμό για λόγους προώθησης.
    Συμμετοχή στον διαγωνισμό  παρέχει αυτομάτως την συναίνεση και την εκχώρηση των απαραίτητων δικαιωμάτων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευση) για το σκοπό αυτό χωρίς άλλη αξίωση κατά του IEB και της SCC. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και συνεπάγεται την επακόλουθη παραίτηση από κάθε αξίωση κατά του IEB. Η ευθύνη του Οργανωτή είναι περιορισμένη στη διαθεσιμότητα των προγραμματισμένων επάθλων.
    Καταχωρήσεις που περιέχουν περιεχόμενο προσβλητικό για την τιμή και την αξιοπρέπεια οποιασδήποτε δημόσιας ή διοικητικής ή Εκκλησιαστικής αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο που είναι καταχρηστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται ακατάλληλο από το IEB ή την SCC δεν τους καθιστά υπεύθυνους για οποιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη σε οποιονδήποτε νικητή ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί ή βλάβη ή  για οποιαδήποτε φυσική ή άλλη βλάβη που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με το έπαθλο.
    
    Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 6/4/2020 στις 00.01 και η τελευταία ημέρα είναι στις 31/8/2020 στις 23.59.Πριν ή μετά από αυτό το όριο, δεν θα γίνονται δεκτές καταχωρήσεις!
    
    Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να σταλούν στο αρμόδιο μέλος της SCC, ο κ. Vlaho Lujo, κάνοντας σάρωση του έργου και  αποστολή e-mail στη διεύθυνση: ipa.icpc@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.